ShiIro

【独占欲】10题

終不悔:

Day 1 唯一


Day 2 封锁线


Day 3 啃舐殆尽


Day 4 烙印所有权


Day 5 距离的未得证


Day 6 独占欲的相对论


Day 7 以爱恋为名的暴力


Day 8 答案仅需回应以沉默


Day 9 即便怜悯亦扼杀的纯粹


Day 10 直到窒息为止也绝对不放开评论

热度(21)

  1. ShiIro終不悔 转载了此文字
  2. 嗚啾~✩終不悔 转载了此文字